Suicide Zero skriver om mobbning på arbetet!

Så farligt är det med mobbning på jobbet!

Ju allvarligare utsattheten är desto större blir hälsoriskerna. Risken att drabbas av en depression är nästan tre gånger så stor som för dem som inte utsätts. De som drabbas svårt riskerar att få traumasymtom, det vill säga ohälsa som annars främst uppkommer efter svår misshandel, våldtäkter, tortyr och liknande. 

https://www.suicidezero.se/nyheter/sa-farligt-aer-det-med-mobbning-pa-arbetsplatser.

 

Film från riksdagen om mobbning

Se film från riksdagen kring Mobbning och psykisk ohälsa i arbetslivet

Vuxenmobbning inom Svenska kyrkan

Angående organisten i Tyringe pastorat.

Den 19 december tas ärendet om mobbningen av Barbro Daun Schelin, organist i Tyringe pastorat, äntligen upp i domkapitlet i Lunds stift efter hennes anmälan 8 maj 2018 (bifogas som pdf). Ärendet har av domkapitlet uppskjutits tre gånger, sista gången därför att kyrkoherden/kontraktsprosten Sara Ericsson i Tyringe, för andra gången anmäld, begärde anstånd med ett yttrande som hon sedan överraskande avstod från att lämna in.

Sedan början av 2014 har Barbro påtalat den kränkande särbehandling hon varit utsatt för och som vållat henne stor skada. Genom bedrägliga handlingar och en skenprocess i AD har pastoratet försökt beröva henne organisttjänsten genom uppsägning på fingerad arbetsbrist och ett skymfligt erbjudande om omplacering till kyrkogårdsarbetare.

"– Det har gjorts en polisanmälan och för att inleda förundersökning krävs en skälig anledning att tro att brott har begåtts. Det anser jag att det gör i det här fallet, säger Åse Schoultz, åklagare vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, till Norra Skåne."(Ystads Allehanda,16 juni 2017)
Tyvärr kunde hon inte efter motgången i Krokomfallet väcka åtal i Barbros ärende och förundersökningen lades ned. Nedläggningen hade föregåtts av en undermålig polisutredning där ingen utom målsäganden hörts.

Förutom i domkapitlet pågår kampen för att rättslig prövning skall komma till stånd i tre olika sammanhang, det aktuellaste är det där en dom i Hässleholms tingsrätt överklagats till hovrätten över Skåne-Blekinge. Den gäller huruvida Barbro fortfarande är anställd i Tyringe pastorat eftersom det inte finns någon giltig uppsägning. Hovrätten överlämnade målet FT3529-18 till Arbetsdomstolen 2018-12-11.

Idag fick hon meddelandet att AD inte beviljar prövningstillstånd.

Kampen för rättvisa kommer att fortsätta.

Bilagda dokument:
180508 Anmälan till domkapitlet i Lunds stift
180518 NSk "Tar strid till domkapitlet"
180823 Yttrande till TR
181118 Yttrande till Dk
181124 Överklagan till hovrätt
181211 Hovrätten överlämnar till AD 
181213 Översikt i form av tidlinje
181218 AD nekar prövningstillstånd
Bild som får användas fritt: Barbro Daun Schelin i Lunds domkyrka, Skånes orgelveckor 2013


Här nedan är nätlänkar till avslöjande tidigare artiklar i nättidningen Frilagt (Berit Önell) och Norra Skåne (chefredaktören Carl-Johan Baulers artikel var längre i pappersutgåvan). Ärendet har via TT uppmärksammats i 40-talet tidningar/media i Sverige.

Frilagt:
  Åklagare utreder mobbning mot organist – ansvariga riskerar fängelse

  Mobbning mot organist på riksåklagarens bord
  Utredning om mobbning mot organist nedlagd Överprövning begärd

Nsk:
Pastorat utreds för mobbning
Tyringe pastorat utreds för mobbning
Tar strid till domkapitlet

Med vänlig hälsning
Tommy Schelin
 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Visselblåsare hyllas i högtidstalen....

Läs artikel från Sydsvenskan "Visselblåsare hyllas i högtidstalen....."

Viktigt att förebygga arbetsrelaterade självmord

Läs artikeln från Arbetet av Gunnar Johansson  Viktigt att förebygga arbetsrelaterade självmord

Sexuella trakasserier ledde till talsvårigheter

Läs en artikel från SAN-nytt Sexuella trakasserier ledde till talsvårigheter

Gott Liv Podden

Besök hemsidan GottLiv och lyssna på podden med Gunnar Johansson.

Jag är Gunnar och arbetar med föreläsningar som handlar om allt som kan göra livet gott och hur vi kan uppnå det. Jag är professor i kostvetenskap från Umeå universitet, professor i folkhälsovetenskap från Mittuniversitet och professor i hälsovetenskap från Högskolan i Halmstad.

Artiklar från Kollega

Läs artiklar från Kollega

Regeringen utser psykolog till nationell samordnare - PBM

Läs WEB-sidan rörande Regeringen utser psykolog till nationell samordnare - PBM

Så skadas din hjärna av utbrändhet.

Lär artikeln från MåBra Så skadas din hjärna av utbrändhet.

Utredning från Luleå tekniska universitet

Läs utredningen "En utredning av förvaltningsmyndigheter och deras handläggning" från Luleås Tekniska Högskola

Liberalernas WEB-sida om mobbning

Läs Liberalernas WEB-sida

Vi som blivit mobbade vägrar att vika en tum

Läs artikeln "Vi som blivit mobbade vägrar att vika en tum" av Rigmor Tjerngren i Sydsvenskan.

 

Boken "Tabubelagd Död"

Ladda hem reklamblad för boken "Tabubelagd Död"

Rättsäkerheten i AFA

Läs artiken om rättsäkerheten i AFA från Miljämagasinet.

Löfven, det är dags att göra det straffbart att mobba

Lös artikel från Metro "Löfven, det är dags att göra det straffbart att mobba"

Motion till riksdagen om mobbning

Läs den kraftfulla motionen till riksdagen från Emanuel Öz (S) med titel 
Insatser mot mobbning och kränkande särbehandling

Rättsstaten är inte till för den som .......

”Rättsstaten är inte till för den som mobbas och fryses ut på sin arbetsplats”

Artikel av Gunnar Johansson

http://katerinamagasin.se/rattsstaten-ar-inte-till-for-den-som-mobbas-och-fryses-ut-pa-sin-arbetsplats/

Mobbning liknas vid krigstrauma

P4 2017: Mobbning på jobbet är ett stort problem och följderna för den som blivit utsatt kan bli katastrofala, säger Patrik Hennings som är psykolog på USÖ.

Utan den vanligaste gruppen som vi möter är personer som är drivande, högpresterande, samvetsgranna och säger vad de tycker. Och som kommer in på en arbetsplats där det inte kan tas emot, där det blir provocerande.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=6786132

Forskning mot arbetsplatsmobbning 2018

Projektet går under namnet ”Mobbning i arbetslivet - sjukdomsförebyggande åtgärder utifrån organisationsfaktorers påverkan på arbetsupplevelse och hälsa”. 

Projektet ingår som en del inom det övergripande forsknings-projektet WHOLE (Work, Health Organization, Leadership, Experience) där organisationsfaktorers påverkan på organisatorisk och social arbetsmiljö undersöks.

http://arbetsochmiljomedicin.se/afa-stoder-forskningsprojekt/

Intressant presentation av Per Bergå för ett bra tag sedan.

Per Borgå har visat detta på seminariet i Kalmar för flera år sedan.

Följder av mobbning

Uppskjutet AD ärende

Hej igen SLUSSA-vänner m fl!
I går eftermiddag blev det klart att arbetsgivaren lyckats få ärendet i AD uppskjutet till någon gång nästa år.
Men Kalla Fakta och annan media är intresserade och fortsätter att följa ärendet...

På återhörande.
/Maria

PS: Det går fortfarande att få ut material om ärendet från AD. Se nedan.

Läs Dagboksblad från ärendet.

Hej SLUSSA-vänner m fl!

Det är ett stort mobbningsärende i AD nästa vecka, den 7-10 november. Se bif Dagboksblad. Mål A 36/16
Den som vill kan gå dit och lyssna, Rebecca vill gärna att det kommer många åhörare. (Jag planerar åka dit åtminstone några dagar.)
Den som är intresserad kan mejla till AD för att få mejl med kopior på handlingar utan kostnad. Mejladress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Själv rekommenderar Rebecca att man läser bilagorna 25 och 67 (journalanteckningar).
Jag har beställt en del bilagor som jag kan vidarebefordra ifall någon vill det.

Se också artiklar i Smålandsposten från förra veckan 2017-10-30:
"Alla som framför kritik råkar illa ut"
Sparkad slåss för upprättelse mot kommunalt bolag

Maria

Arbetsmiljöriksdagen 2017

Presentationerna för oss som inte var där. Arbetsmiljöriksdagen ägde rum
den 27 oktober i Stockholm, på Folkets hus. En dag med fokus på arbetsmiljö och "Friska arbetsplatser för alla åldrar".

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/friska-arbetsplatser-for-alla-aldrar/arbetsmiljoriksdagen-2017/ . (Google Chrome bl. a.)

Seminariet "Gilla jobbet".

För dom som inte var med på seminariet "Gilla jobbet". Här kan du se sex av seminarier den 26 oktober.
Hemsida: http://gillajobbet.se/filmer/ . (Google Chrome fungerar bl.a.)
eller
Facebook: m.facebook.com/gillajobbet/?fref=t (Använder Facebook)

 

Sparkad slåss för upprättelse

Läs från Smålandsposten om

"Sparkad slåss för upprättelse"

Sverige "sämst" i arbete mot mobbing

Läs artikel från OMNI

Sverige "sämst" i arbete mot mobbing

Läs artiklar från Barometern

Läs följande två artiklar från Barometern

Oacceptabelt att sjuka människor kommer i kläm
Politiskt besked - sjuka ska få sjukersättning

Psykopatiska chefer

Intressant bok  "Psykopatiska chefer - lika farliga som charmiga". av Lars-Olof Tunbrå

Mer information hittar ni på sidan
https://www.adlibris.com/se/bok/psykopatiska-chefer-9789147086016

Underkategorier