Enkätundersökning

Är du eller har du varit utsatt för mobbning på din arbetsplats?

Deltagandet är såklart frivilligt, men Din medverkan skulle betyda mycket eftersom du har värdefull erfarenhet inom detta område.
Svaren som lämnas in behandlas anonymt och konfidentiellt. Inga individuella svar kommer att kunna urskiljas i resultaten, så ingen kan utläsa hur just Du har svarat.

Klicka på länken för att delta i undersökningen

http://goo.gl/forms/dwzjd4x8kQ

 

Välkommen till OMM-s Hemsida

Föreningen är öppen för alla som instämmer i dess syfte.
Medlemsavgift 200 kr/år. Bankgiro 234-6328